Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Trắc nghiệm kiến thức du lịch Việt Nam của bạn!

(Địa Điểm Phượt) - Cùng trải nghiệm kiến thức du lịch bằng những câu hỏi thú vị của bài trắc nghiệm bên dưới bạn nhé!

    1. Tuyến cáp treo nào ở Việt Nam được Tổ chức Guinness World Records công nhận là tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới?