Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Trắc nghiệm bạn có nhầm thủ đô các nước

(Địa Điểm Phượt) - Hãy thử xem bạn đoán đúng bao nhiêu tên thủ đô các nước.

    1. Geneva là thủ đô Thụy Sĩ?

    Nguồn: vnexpress.net