Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Thử tài kiến thức du lịch dựa trên biểu tượng quốc gia

(Địa Điểm Phượt) - Trắc nghiệm dưới đây sẽ chứng minh bạn đã đi du lịch đủ nhiều hay chưa.

    1. Bạn liên tưởng đến quốc gia nào dựa trên các biểu tượng này?

    Nguồn: ngoisao.net