Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Nhìn logo đoán hãng hàng không nổi tiếng thế giới

(Địa Điểm Phượt) - Bạn có nhận ra các hãng hàng không nổi tiếng như Emirates, Singapore Airlines, Turkish Airlines chỉ qua logo không?

    1. Đây là hãng hàng không nào?

    Nguồn: vnexpress.net