Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Nhìn đồng phục tiếp viên, đoán tên hãng hàng không

(Địa Điểm Phượt) - Mỗi hãng bay đều mong muốn tạo dấu ấn riêng với hành khách bằng chính những bộ đồng phục của tiếp viên trong phi hành đoàn. Thử xem bạn sẽ nhận ra được không?

    1. Đây là đồng phục của hãng hàng không nào?

    Nguồn: vnexpress.net