Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Đoán tên sân bay qua mã ký hiệu 3 chữ cái

(Địa Điểm Phượt) - Thử tài hiểu biết của bạn bằng việc đoán chính xác tên các sân bay trên thế giới qua 3 chữ cái ký hiệu.

    1. SFO

    Nguồn: vnexpress.net