Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Đoán tên nước qua quốc kỳ

(Địa Điểm Phượt) - Hãy thử xem bạn biết được quốc kỳ của bao nhiêu nước dưới đây.

    1. Quốc kỳ này là của nước nào?

    Nguồn: vnexpress.net