Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Đoán tên nước qua các món ăn kỳ quặc

(Địa Điểm Phượt) - Hãy kiểm tra xem mình có đoán những món ăn “khó nhằn” nhất thế giới là của quốc gia nào.

    1. Airag (rượu sữa ngựa) là món ăn của nước nào?

    Nguồn: vnexpress.net