Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Đoán tên các kỳ quan cổ đại

(Địa Điểm Phượt) - Hãy kiểm tra xem bạn có biết hết tên của những kỳ quan cổ đại dưới đây không.

    1. Khối kiến trúc màu đỏ này thuộc về cung điện cổ nào?

    Nguồn: vnexpress.net