Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Đoán tên các kỳ quan cổ đại

(Địa Điểm Phượt) - Hãy kiểm tra xem bạn có biết hết tên của những kỳ quan cổ đại dưới đây không.

    1. Thành phố tạc bằng đá này tên là gì?

    Nguồn: vnexpress.net