Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Đoán món ăn Việt Nam qua hình ảnh

(Địa Điểm Phượt) - Hãy thực hiện một chuyến trải nghiệm ẩm thực bằng hình ảnh và đoán xem những món ăn này tên là gì, đến từ đâu.

    1. Đây là món ăn gì?

    Ảnh: Instagram phuong.cacao
    Nguồn: vnexpress.net