Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Đoán biệt danh của các thành phố nổi tiếng

(Địa Điểm Phượt) - Bạn có biết biệt danh Tiểu Paris hay Thành phố Vàng là của địa danh nào?

    1. Little Paris - Tiểu Paris?

    Nguồn: vnexpress.net