Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Đo độ am hiểu ngày Tết của người Việt

(Địa Điểm Phượt) - Bạn có nhớ hết những ngày Tết trong năm? Hãy thử tài với những câu trắc nghiệm sau.

    1. Ngày Tết cuối cùng trong năm của người Việt là ngày nào?

    Nguồn: vnexpress.net