Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Bạn có viết đúng tên các quốc gia

(Địa Điểm Phượt) - Hãy chọn cách viết đúng tên của các quốc gia dưới đây và tìm hiểu những điểm đến hấp dẫn của từng nơi.

    1. Tên nào là đúng?

    Nguồn: vnexpress.net