Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Bạn có nhận ra đâu là cảnh đẹp ở Việt Nam

(Địa Điểm Phượt) - Bạn sẽ bất ngờ khi biết nhiều thắng cảnh ở nước ta lại giống hệt nhiều điểm du lịch thế giới. Hãy trả lời 10 câu hỏi sau để bổ sung kiến thức.

    1. Bạn có nhận ra cảnh đẹp này ở đâu không?

    Nguồn: ngoisao.net