Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Bạn có nhận ra các điểm check-in của Sao Việt?

(Địa Điểm Phượt) - Chỉ nhìn vào cảnh nền, bạn có thể nhận ra Sao Việt đã đến đâu không? Hãy thử qua 10 bức ảnh sau:

    1. Vợ chồng diễn viên Ốc Thanh Vân.

    Nguồn: vnexpress.net