Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Bạn có nhầm tên phố Hà Nội

(Địa Điểm Phượt) - Nhiều người khó phân biệt tên những con phố như Duy Tân với Tống Duy Tân, Yên Lãng hay Lãng Yên.

    1. Theo bạn, Hồ Đắc Di là tên của:

    Ảnh: @timdat
    Nguồn: vnexpress.net