Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Bạn có nhầm tên phố Hà Nội

(Địa Điểm Phượt) - Nhiều người khó phân biệt tên những con phố như Duy Tân với Tống Duy Tân, Yên Lãng hay Lãng Yên.

    1. Đâu là phố ẩm thực của Hà Nội?

    Ảnh: Lê Phú
    Nguồn: vnexpress.net