Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Bạn có nhầm tên phố Hà Nội

(Địa Điểm Phượt) - Nhiều người khó phân biệt tên những con phố như Duy Tân với Tống Duy Tân, Yên Lãng hay Lãng Yên.

    1. Bạn có biết con phố nào bên dưới nằm ở quận Đống Đa?

    Ảnh: Khánh Vũ
    Nguồn: vnexpress.net