Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Bạn có nhầm lẫn quốc kỳ của các nước?

(Địa Điểm Phượt) - Lá cờ là niềm tự hào của mỗi quốc gia, với những màu sắc và biểu tượng đặc trưng. Hãy thử tài hiểu biết của bạn về quốc kỳ của các nước qua bài trắc nghiệm dưới đây.

    1. Hình chiếc lá trên quốc kỳ Canada là lá gì?

    Ảnh: Tvo
    Nguồn: news.zing.vn