Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Bạn có biết nước nào có 3 thủ đô?

(Địa Điểm Phượt) - Thử xem bạn có biết hết được tên thủ đô các nước trên thế giới.

    1. Thủ đô của Hà Lan là gì?

    Nguồn: vnexpress.net