Trắc Nghiệm

Make World Smaller

Bạn có biết nước nào có 3 thủ đô?

(Địa Điểm Phượt) - Thử xem bạn có biết hết được tên thủ đô các nước trên thế giới.

    1. Nước nào có 3 thủ đô: thủ đô hành chính, thủ đô lập pháp, thủ đô tư pháp?

    Nguồn: vnexpress.net