Trắc Nghiệm

Make World Smaller

9 bí mật hàng không chỉ những du khách thông thái mới biết

(Địa Điểm Phượt) - Vì sao đồ ăn trên máy bay lại được cho nhiều muối hay suất ăn của cơ trưởng và cơ phó có giống nhau không là những bí mật không phải ai cũng biết.

    1. Vì sao đồ ăn trên máy bay thường cho nhiều muối hơn đồ ăn bình thường?

    Nguồn: vnexpress.net