Trắc Nghiệm

Make World Smaller

9 bí mật hàng không chỉ những du khách thông thái mới biết

(Địa Điểm Phượt) - Vì sao đồ ăn trên máy bay lại được cho nhiều muối hay suất ăn của cơ trưởng và cơ phó có giống nhau không là những bí mật không phải ai cũng biết.

    1. Mọi sự cố kỹ thuật đều phải sửa chữa trước khi máy bay cất cánh?

    Nguồn: vnexpress.net