Trắc Nghiệm

Make World Smaller

5 câu hỏi thử IQ du lịch của bạn

(Địa Điểm Phượt) - Trang Playbuzz vừa đưa ra một bài trắc nghiệm về du lịch để người đọc có thể đoán xem hiểu biết của bạn về thế giới ở mức độ nào.

    1. Lục địa nào có nhiều quốc gia nhất?

    Nguồn: vnexpress.net